Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Házi segítségnyújtás

Házi Segítségnyújtás

 

 

A házi segítségnyújtás célja a szolgáltatást igénylők saját lakóhelyükön, lakókörnyezetükben történő segítése, életvitelük megkönnyítése. Gondoskodunk időskorú személyekről, pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről,

akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, valamint azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.

A házi gondozó feladata során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával és felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

alapvető gondozási, ápolási feladatok a háziorvosi előírás szerint

segítségnyújtás a higiénia megtartásában (mosdatás, fürdetés stb.)

közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (bevásárlás, takarítás, mosás stb.)

az ellátást igénybe vevő segítése a számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,

Érdekképviselet: szociális és egyéb hivatali ügyintézés segítése.

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

 

Jelenleg a házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 650.-/óra.

A személyi térítési díj: intézményi térítési díj*gondozási idővel. A személyi térítési díj: összege csökkenthető, illetve elengedhető, ha az igénylő jövedelme ezt indokolttá teszi.

 

Információ és jelentkezés:

Tel.: 22/ 589-157

Palánki Katalin

Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Velence Zárt utca 2.